1.8.2000

Jorma ja Lea Pihkala

   1050-2 Shimojo,

   Ao-cho, Ono-shi
   675-1358 Japan

  

    Puh. 994-81-794-66-4752

 

Rakas ystävämme!

 

Apostolit kokoontuivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea he olivat tehneet ja opettaneet. Hän sanoi heille: "Tulkaa yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän." Tulijoita ja menijöitä oli näet paljon, eikä heillä ollut aikaa syödäkään. (Mk. 6:30-31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väsymys

Oletko Sinä väsynyt? Toivottavasti kesälomakauden jälkeen voit vastata kieltävästi. Mutta monelle uuvuttava työ tai turhauttava työttömyys tai vaikeat ihmissuhteet tuottavat jatkuvasti väsymystä. Väsymystä on monen laista. Eikä väsymys sinänsä ole paha asia, pikemminkin se on Jumalan meihin asettama mekanismi, jotta ymmärtäisimme, että tarvitsemme lepoa ja virkistymistä.

 

Raskaan työn päälle koettu fyysinen ja henkinen väsymys saattavat olla jopa hyviä kokemuksia, kun tajuaa saaneensa väsymyksen palkaksi työstä, joka raskaudestaan huolimatta tuotti hyvää tulosta. Jeesuskin väsyi, koska totisena Jumalanakin Hän on samalla myös todellinen ihminen.

 

Paluu raskaalta matkalta

Jeesuksen opetuslapset olivat juuri palanneet menestyksekkäältä evankelioimismatkalta. Suuret ihmisjoukot olivat saartaneet heitä, minne ikinä he olivat menneet julistamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia. Jeesukselta saamillaan valtuuksilla he olivat myös parantaneet monia sairaita ja olivat jopa nähneet riivaajien, pahojen henkien väistyvän Jeesuksen evankeliumin voimasta. He olivat olleet niin kiireisiä tässä työssään, etteivät olleet ehtineet edes kunnolla pitämään ruokataukoja. Seurauksena oli väsymys.


Opetuslastenkin väsymykseen liittyi kuitenkin muutakin kuin vain rankan työrupeaman vaikutusta. He olivat kuulleet, miten kuningas Herodes oli mestannut Johannes Kastajan ja tavoitteli myös Jeesusta käsiinsä. Huolimatta Jeesuksen antamasta valtuutuksesta ja voimateoista, joita he olivat nähneet ja kokeneet, salakavala pelko oli myös hiipinyt heidän sisimpäänsä. Miten heille kävisi? Vaikka ihmeellisiä asioita tapahtui Jeesuksen voimalla, miksi sitten Johanneksen tarvitsi kuolla? Ei liene mitään niin uuvuttavaa asiaa kuin pelko. Vaikka se olisi työnnetty jonnekin tietoisuuden taka-alalle, se syö salakavalalasti voimia. Paluu Jeesuksen luo ei näyttänyt tuovan tilanteeseen helpotusta, koska aamusta iltaan ihmisiä tungeksi Jeesuksen ympärillä.

 

Levon alku - kaiken kertominen Jeesukselle

Illan pimeinä tunteina opetuslapset saivat sen verran aikaa, että saattoivat antaa työraporttinsa. He kertoivat yksityiskohtaisesti ei vain sitä, mitä olivat tehneet, vaan myös sen, mitä he olivat ihmisille opettaneet. Pelkät teot, vaikka ne olisivat kuinka Jumalan voimassa tehtyjä eivät vielä anna ihmisille syvintä apua. Ihmisen on kuultava evankeliumin sana, sana ristiinnaulitusta ja kolmantena päivänä haudasta ylösnousseesta Kristuksesta. Evankeliumin sanan välityksellä Herra Jeesus Kristus astuu ihmisen sydämeen, antaa synnit anteeksi ja antaa sydämelle sen avun, jota tarvitaan tätä aikaa ja ennen kaikkea iankaikkisuutta varten. Kun opetuslapset tämän tiesivät, heille oli erittäin tärkeätä kertoa Jeesukselle myös yksityiskohtaisesti kaikki se, mitä he olivat ihmisille opettaneet. He tiesivät näet, että heidän parhaimmat ja viisaimmatkaan ajatuksensa eivät kykenisi ketään pelastamaan ja auttamaan, elleivät ne olisi juuri Jeesuksen sanoja ja Jeesuksen evankeliumia.

 

Ensimmäinen ja tärkein lääke väsymykseen on siinä, että kerrot Jeesukselle kaiken, mitä olet tehnyt ja puhunut. Kysymys ei toki ollut siitä, että opetuslapset olisivat jotenkin informoineet ja jakaneet tietoa Jeesukselle. Kaikkitietävänä Jumalan Poikana Hän kyllä tiesi heidän kertomattaankin sen, mitä heille oli tapahtunut.

 

Kysymys oli aidon rukouksen mallista. Hyvä Paimen haluaa kuunnella Sinua. Hän haluaa, että jaat kaikki kokemasi Hänelle, että erittelet kaikki puheesi rukouksessa Hänelle ja kerrot vielä ilosi ja pelkosi, jotka näihin asioihin liittyvät.

 

 

Ei lomaa Jumalasta vaan Jumalassa

Sielun lepo alkaa siis siitä, että ihminen saa kaikkineen tulla Herran luo ja jakaa Jeesuksen kanssa kaiken, mikä hänen sydämellään on. Lepo ei ole sitä, että pidetään lomaa Jumalan läsnäolosta, vaan että saa levätä Hänen luonaan. Kristuksen vanhurskauden varassa elävän ei tarvitse pelätä, vaikka Jumala onkin kirkkaus ja pyhä. Syntinsä anteeksi saanut ihminen saa levätä ja katsella Jumalan kirkkautta Kristuksessa.

 

Ehkä syvällisin Vanhan Testamentin kuva tästä asiasta löytyy tilanteesta, jossa Jumala teki liittoa Siinailla Israelin kansan kanssa. Heistä sanotaan näin:

"Mooses ja Aaron, Naadab ja Abihu sekä 70 Israelin vanhinta nousivat vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan. Hänen jalkainsa alla oli alusta kuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas. Hän ei koskenut kädellään israelilaisten valittuihin, ja he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat." (2. Moos. 24:9-11)

 

Mikä suunnaton lepo, kun saa katsella Jumalan kirkkautta Kristuksessa, niin kuin osa opetuslapsista kirkastuksen vuorella, syödä ja juoda. Jumalan kirkkaus on Jeesuksen veren puhdistamille ihana lepopaikka, yhteyden ja virvoituksen paikka.

 

Väärät tiet virkistyä ovat syntiä

Väsyminen ei ole syntiä, mutta jos sydämen lepo on tarjolla Jeesuksen läsnäolossa, on synti hyljätä se ja kääntyä pelkkien ajallisten virkistyslähteiden puoleen. Ajalliseksi virkistykseksi kai tarkoitetun viihteen tehosta kertoo se sisäinen tyhjyys ja tyydyttämättömyys, jonka useimmat TV ohjelmat jättävät katselijalle palkakseen. Aikaa kului, mutta virkistystä ei löytynyt. Mikään viihde, mikään virkistystoiminta ja mitkään hyvätkään kokemukset eivät kykene antamaan lepoa sille, jolta puuttuu omantunnon rauha. Siksi kaikkein tärkeintä on mennä suoraan päätä Golgatan Ylösnousseen Herran luo ja kertoa kaikki. Hänen uhriveressään löytyy jokaiselle katuvalle syntiselle anteeksiantamuksen lepo.

 

Myös ruumiillinen ja henkinen lepo

Taitavana Paimenena Jeesus tiesi, että tämäkään ei vielä opetuslapsille riittänyt. Hengellisen levon lisäksi ihminen tarvitsee myös ruumiillista ja henkistä lepoa. Siksi Jeesus sanoi heille: "Tulkaa yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän."

 

Meidän on ajoittain vetäydyttävä kaikkein mieluisimmistakin työtehtävistä lepäämään. Ruumiillista lepoa opetuslapset saivat 20 km:n venematkalla purjeen viedessä venettä kohti yksinäistä paikkaa. Henkistä lepoa oli, kun heidän ei tarvinnut pinnistellä hermojaan kyetäkseen opettamaan oikein ja vastaamaan moniin tarpeisiin.

 

Toisella rannalla odotti kuitenkin sinne juoksuaskelein kiiruhtanut monituhatpäinen joukko. Jeesuksen paimenen rakkaus näitä vielä eksyksissä olevia lampaita kohtaan ei sallinut Hänelle lepoa. "Hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Hän rupesi opettamaan heille monia asioita." Mutta väsyneille opetuslapsille Hän antoi levon. He saivat olla nurmella pitkällään ja vain kuunnella samaa, mitä kansakin sai kuulla.

 

Uskon haaste

Jeesuksen antama kokonaisvaltainen lepo tähtää siihen, että Hänen läsnäolossaan virvoittuneille annetaan uusia haasteita. Ei niinkään työntekoon vaan uskon kasvuun. Kun opetuslapset huolestuivat kansanjoukkojen nälästä, aidosta tarpeesta, jonka he tunsivat omissakin vatsoissaan, Jeesus antoi heille mahdottoman haasteen: "Antakaa te heille syötävää!"

 

Tänäänkään Herra ei jätä meitä pelkästään lepäämään, vaan kutsuu mahdottomimpaan tehtävään maan päällä. Viemään evankeliumia niin, että ihmiset eivät hukkuisi vaan uskomalla anteeksiantamuksen sanan saisivat iankaikkisen elämän. Me voimme tietysti väittää vastaan. "Ei meistä ole kenenkään käännyttäjiksi eikä pelastajiksi." Ei olekaan, mutta jos jaat evankeliumin sanaa sellaisena, kuin Raamattu sen kertoo, tulet näkemään, että Herra tekee sen kautta ihmeitä. Evankeliumin sana kykenee moninkertaistumaan lukemattomien ihmisten elämän leiväksi ja pelastukseksi.

 

Kuumuutta pakenevat lähetit

Vaikka Japanissakin kesälomat ovat pikku hiljaa pidentyneet - silti ne eivät ole kolmattakaan osaa vastaavista suomalaisista, kesä on vuoden raskain ja väsyttävin aika. Syy on yksinkertainen. Kostea kuumuus on erittäin väsyttävää, vaikka korkean elintason maana kotien, työpaikkojen ja liikennevälineiden ilmastointilaitteet helpottavatkin merkittävästi elämää.

 

Kun 24.7. lensin Suomeen kesälomalle Aon seurakuntaneuvoston puheenjohtaja totesikin viitaten 39 asteen sodanjälkeiseen lämpöennätykseen, joka oli juuri saavutettu: "Kyllä minäkin halaisin tätä kuumuutta jonnekin paeta, jos vain olisi jokin paikka mihin mennä." Vaikka hänen lausumansa nousi aivan vilpittömästä ymmärryksestä japanilaisittain kovin pitkälle kesälomalle lähtevää lähettiä kohtaan, edellisen kesän kokemus siitä, miten elin koko pitkän kuumuuden seurakunnan kanssa muistutti siitä, että loman pitäminen on vuosia ollut hiertävä kysymys kansallisten seurakuntien ja lähettien välisessä yhteistyössä. Erilaiset arvostukset ja kulttuurien erilaisuus törmäävät helposti tällaisissa käytännön kysymyksissä - jotka meille suomalaisille ovat jo itsestäänselvyyksiä. Asiaa ei liioin helpota se, että kuumimman jakson jälkeen palattuaan työpisteihinsä hyvin levänneet lähetit kohtaavat kesän uuvuttamat seurakunnat, joiden taakkaa pitäisi kyetä ymmärtämään ja kantamaan.

 

Kesätoimintaa

Aon ja Nishinomiyan seurakunnassa koululaisten kuuden viikon kesäloman aikana järjestetään lastenleiri, osallistutaan Luterilaisen tunnin kesäleirille ja Länsi-Japanin ev.lut. kirkon Syventymispäiväille, pidetään evankelioiva erityiskokous, jossa radiopastori Ariki puhuu jne. Kaikkien niiden sekä säännöllisen kokoustoiminnan valmisteluihin yritimme edeltä käsin osallistua mahdollisuuksiemme mukaan. Kuitenkaan emme täysin voi välttää "rintamakarkurin" tuntoa rinnassamme.

 

Ao

Aon seurakunnassa aloittamamme uudet ryhmät (ruokapiiri ja englannin ryhmät) ovat koonneet uusia ihmisiä evankeliumin ääreen. Mutta vielä emme ole riittävässä määrin kyenneet paneutumaan seurakuntamme aiemmin kastettujen jäsenten sielunhoitoon. Heinäkuussa onnistuimme avaamaan Aon seurakunnallekin oman kotisivunsa:

http://www.sekl.fi/ao/

Syksystä tarkoituksemme on aloittaa pari uutta ryhmää kirkolla. Toisen niille seurakuntalaisille, jotka eivät voi työesteiden vuoksi tulla aamujumalanpalveluksin ja toisen psyykkisesti ja fyysisesti vammaisten ihmisten sielunhoitoa varten.

 

Nishinomiya

Nishinomiassa on puolestaan ollut havaittavissa tiettyä etsintää ja kyselyä varsinkin ruokapiirissä käyneiden ei-kristittyjen rouvien parissa.

Samoin teol.yo Shigeru Okazakin vetämässä nuorisotyössä on liikkunut kiitettävästi nuoria. Okazaki-san meni heinäkuun alussa kihloihin ja häät ovat tiedossa syyskuun lopulla. Kesän hän työskentelee Hiruzenin leirikeskuksessa, jossa hän ennen teologiseen seminaariiin tuloaan toimi pari vuotta isännöintitehtävissä.

 

Heinäkuun alusta Nishinomiyan työ sai lisävahvistusta, kun teologisesta seminaarista valmistunut 53-vuorias Kazuko Koono - niminen naistyöntekijä tulee kerran kuussa antamaan saarnaapua.

 

Opetustyö

Teologisen seminaarin luennot vaihtuvat syyskuun alusta Koben Luterilaisen Raamattukoulun viikottaisiin Apostolien tekojen oppitunteihin.

 

Työmiehiä elonkorjuuseen

 

Niin kuin edellisessä kirjeessä totesimme lähettimäärä supistui Japanissa neljään, kun Silfverbergit tulivat kausilomalle, Valkamat palasivat työkaudeltaan ja Jasukon opettajat Maija Kurkola ja Rauniot omilta jaksoiltaan. Hukarit tulivat onneksi täydennyksksi uudelle kaudelle. Tässä tilanteessa ilomme on suuri, kun Jukka ja Kukkamaaria Vänskä ja Veera Syrjälä tulevat harjoittelujaksoille maahan. Vänskät jo elokuussa ja Veera lokakuussa. Toivomme ja rukoilemme uusia työntekijöitä, sillä Japanin haaste on suuri ja työntekijätarve huutava.

 

Tukipylväät

 

Suomeen tultuamme saimme viestin, että Toivo Oksman - rakas työtoverimme ja uskollinen esirukoilijamme - oli saanut kutsun kirkkauden Herran luo jatkamaan ylistävän seurakunnan kanssa rukoustehtäväänsä. Olemme hänestä Herralle suuresti kiitollisia samoin kuin kaikista teistä, jotka työtämme tuette. Japanin työn kovuus haastaa johdonmukaiseen esirukoustaisteluun. Evankeliumi on kuitenkin sellainen Jumalan voima, että se kykenee valollaan murtamaan myös Japanin pimeyden.

 

 

Lean kommentit

 

 

Lähetystyöntekijästä kehittyy hyvä muuton ammattalilainen. Muutot eivät ole pelkästään muuttoja maanosista toiseen, vaan on myös muuttoja Suomessa. Olen kolmen viikon aikana ottanut osaa kolmeen muuttoon. Ne ovat olleet lasten muuttoja tai ystävän. Tavaroiden pakkaamiset ja kantaminen muistuttavat elämän katoavaisuudesta. Kerran kun saa muuttaa "rajan yli" kirkkauteen ei tarvitse ottaa mukaan mitään. Ei liioin tarvitse kantaa raskaita taakkoja paikasta toiseen. Saa vapaana maisista taakoista siirtyä iankaikkisuutteen.

 

Suomen luonto on ihmeellinen. Vihreys ja vehreys sekä ilman puhtaus ovat suurta lahjaa. Suomen verraton sosiaaliturva sekä terveydenhuolto ovat ainutlaatuisia. Rakennettu aikanaan kristillisen ajattelun pohjalle.

 

Rakkaiden perheenjäsenten ja ystävien tapaaminen on juhlaa. Jumalan varassa ja vain Hänen varjeluksessaan saamme jälleen lähteä Japaniin. Samaan suojaan jätämme teidät kaikki ystävät. Olemme suunnattoman kiitollisia jokaisesta teistä.

 

 

Herran siunaamaa syyskautta Sinulle ja rakkaillesi!

Jorma ja Lea Pihkala

 

PS. Taloudellisen tuen työllemme voi kanavoida Akaan, Pyynikin, Langinkosken, Anjalankosken ja Hausjärven seurakuntien kautta tai Hämeen, Helsingin, Etelä-Saimaan, Pohjois-Savon tai Kymenlaakson Kansanlähetyspiirien kautta. Jos et asu millään näistä alueista, käytä Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetyksen tiliä. Vieressä piirien yhteys ja tilitiedot:

Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys:

EKOP 562009-440065

Raatimiehenk. 13

53100 Lappeenranta

puh. 05-453 0225,

 

Helsingin Ev.lut.

Kansanlähetys:

Leonia 800010-1558247 

Karjalankatu 2 A 6

00520 Helsinki,

puh. 09-148 6655,

Hämeen Ev.lut.

Kansanlähetys:

TSOP 573008-245702

Hämeenpuisto 41

33200 Tampere

puh. 03-212 0778

 

Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys:

OP 575001-249888 

Torvitie 3

45130 Kouvola,

puh. 05-311 7193,

 

Pohjois-Savon Ev.lut.

Kansanlähetys:

Merita 107830-201938

Tulliportink. 26, 70100 Kuopio

puh. 017-262 2082