Jorma ja Lea Pihkala
1050-2 Ao-cho
Ono-shi
675-1358 Japan

+81-794-66-4752

 
Ao 17.3.2001

 

Pääsiäisiloa, rakkaat ystävät!

Joka sapattina Paavali kävi keskusteluja synagogassa pyrkien taivuttamaan uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, Paavali oli kokonaan antautunut sanan julistamiseen. Hän pyrki todistamaan juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Kun he vastustivat ja herjasivat, hän pudisti vaatteitaan ja sanoi heille: "Tulkoon teidän verenne oman päänne päälle! Minä olen viaton. Tästedes menen muihin kansoihin kuuluvien luo." (Apt. 18:4-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei yksi monista vaan ainoa

Aon seurakunnan Raamattu- ja rukouspiirissä olemme viime kesästä lähtien käyneet läpi Apostolien tekoja. Viime kerralla tutkimme Paavalin työtä Korintin kaupungissa. Lähetystyöhän ei ole olemukseltaan muuttunut miksikään siitä, mitä Paavali aikanaan teki. Paavali ei ainoastaan tyytynyt esittelemään Jeesusta Kristusta ja suositellut Häneen uskomista kuulijoiden siihenastista uskonnollisuuttaan selvästi parempana vaihtoehtona. Hän pyrki taivuttamaan ihmisiä uskoon. Kysymys ei ole siitä että mereen hukkumaisillaan olevan ihmisen ympärille ilmaantuu suuri joukko erivärisiä pelastusveneitä, joista hukkuva voisi valita sen värisen, mikä häntä parhaiten miellyttäisi. Kysymys on siitä, että hänen vierellään on vain yksi pelastusvene, Jeesuksen Golgatan veriuhrin punaama, johon hänen on hinnalla millä tahansa päästävä, jos hän mielii välttää hukkumisen.

Kun vain Jeesuksen uhriveri voi vapauttaa ihmisen synnin syyllisyydestä ja tuomiosta, Paavali ei voinut välinpitämättömästi katsella syntielämän syvästi turmelemaa Korintin suurkaupunkia. Hän omistautui koko sydämestään sanan julistamiseen - sillä vain evankeliumin sana voi synnyttää ihmissieluissa pelastavan uskon. Siksi Paavali pyrki kaikin todistamaan ihmisille, että Jeesus on se Vapauttaja-kuningas, verensä vuodattanut Uhrikaritsa ja Ylimmäinen Pappi, joka voi ja tahtoo pelastaa heidät synnin, kuoleman ja Saatanan vallasta Jumalan Pojan valon, rakkauden ja totuuden valtakuntaan.

Kuulijalla vastuu

Paavali jatkoi evankeliumin julis­tusta aina siihen asti, että kuulijat todella ymmärsivät mistä on kysymys. Mutta jos ja kun he siitä huolimatta torjuivat Jumalan valmistaman pelastuksen, hän teki myös selväksi, että vastuu heidän iankaikkisesta kohtalostaan ei ollut enää hänelle, joka tarjosi heille elämän tietä, vaan heillä jotka tämän pelastuksen torjuivat:

 "Tukoon teidän verenne oman päänne päälle! Minä olen viaton."

 Ellei Paavali olisi ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta julistanut, noiden ihmisten jääminen pimeyteen olisi ollut Paavalin vastuulla. Mutta nyt hän kääntyi heistä pois ja jatkoi työtään ei-juutalaisten parissa, jotka myös ottivat pelastuksen vastaan.

Herran silmin

Paavali ei kuitenkaan ollut mikään teräsmies. Kun hän näki toisaalta turmeltuneen suurkaupungin valtavan haasteen ja toisaalta juutalaisten suunnalta nousevan vastustuksen ja vainon, joka oli kautta hänen lähetysmatkojensa piinannut häntä, hänen sydämensä täytti levottomuus, haaste alkoi näyttää ylivoimaisen suurelta ja pelko alkoi hiipiä monet taistelut läpikäyneeseen sydämeen. Tässä tilanteessa Herra puuttui asioiden kulkuun odottamattomalla tavalla:

Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: "Älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene. Minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole käyvä kimppuusi tehdäkseen sinulle pahaa. Minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa." (18:9)

Herra palautti Paavalin mieleen lupauksensa olla joka päivä kanssamme ja sitten kertoi miten Hän näki tuon turmeltuneen kaupungin, likaisen pellon keskellä kätketyn aarteen, Hänen verellään lunastettujen joukon, joka olisi vielä uskova Häneen ja pelastuva. Herra rohkaisi Paavalia katselemaan kaupunkia Hänen silmillään. Niin Paavali sai uuden rohkeuden jatkaa työtään vielä 1½ vuotta Korintissa.

Herra kutsuu meitä katselemaan omilla silmillään ympärillämme olevaa hukkuvaa ja syntien sitomaa, turmeluksen vallassa olevaa maailmaa. Evankeliumin työ jatkukoon niin Suomessa kuin täällä Japanissakin. Herralla on vielä niitä, jotka avaavat sydämensä ainoalle pelastukselle, joka maailmasta löytyy, sanalle ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.

 

 

Herran työ etenee

Viime kirjeemme jälkeen olemme saaneet iloita Herran työn etenemisestä askel askeleelta niiden ihmisten ja asioiden kohdalla, joista kirjoitimme. Joulun alla Aon kirkkoon ilmaantunut Yoshimoto on saanut myös vaimonsa mukaansa ja kolme viikkoa sitten he ilmoittivat haluavansa kasteen. He käyvät sekä jumalanpalveluksissa että raamattupiirissä ja nyt lisäksi myös kasteopetuksessa. Heidän poikansa kastettiin viime pääsiäisenä Kiotossa eräässä katolisessa kirkossa ja myös heidän tyttärensä, joka asuu samassa kau­pungissa on ruvennut käymään innokkaasti kirkossa. Jumala on siis tarttunut koko perheeseen. Yoshimotot pitävät ns. jukua eli antavat koululaisille opetusta iltapäivällä ja illalla varsinaisten koulutuntien jälkeen. Mies (55) on myös taiteilija ja on ehtinyt lyhyessä ajassa lukemaan varsin paljon kristillistä kirjallisuutta. Sanan nälkä ja jano on kouriintuntuvan syvä.

Myös Nishinomiyassa tilanne on mennyt eteenpäin niin, että kesällä kirkkoomme tullut, kahden tyttären äiti  Morita (40) ja naimaton, musikaalisesti lahjakas, syksyllä Koreassa uskoon tullut mies Matsumoto (39) kastetaan 1.4. Nishinomiyan työssä erityisellä tavalla Herran työn alla on myös Fukuda -niminen rouva (55), jon­ka isä kuoli viikko sitten. Hän on jo lukioajoista lähtien ollut tekemisissä kristinuskon kanssa ja käynyt ruokapiirissä parin vuoden ajan vaihtelevaan tahtiin. Nyt hän on selkeän voimakkaasti Herran työn alla. 4.2. seurakunnan jäseneksi liittyi naisteologi Kazuko Koono (54) ja hänen kodissaan kaupungin pohjoispuolella Kitashukugawan alueella alkaa huhtikuusta toden teolla uusi sivutyöpiste tiimityöskentelynä. Tiimiin kuuluvat Koonon lisäksi Raili Hiironniemi ja huhtikuun alusta osatoimisena evankelistaharjoittelijana aloittava, kaksivuotisen raamattukoulun päättänyt Kana Yasuhara sekä Lea. Tiimin työskentelyn koordinoinnista vastaa radiopastori Yoshitake Ariki yhdessä Jorman kanssa.

Länsi-Japanin ev.lut. kirkon kuvioita

Länsi-Japanin ev.lut. kirkon 40. vuosikokouksessa 19.-20.3. Nishinomiyan työpisteestä tulee virallisesti kolmannen asteen seurakunta. Työpisteet ja seurakunnat luokitellaan toisaalta viiden jäsenmäärän ja toisaalta taloudellisen kantokyvyn mukaan niin, että kolmannen asteen seurakunnalla on äänioikeus kirkon vuosikokouksissa. Toisen asteen seurakunta esim. Itä-Tokushima ja Yoshinogawa taas kykenevät huoleh­timaan jo omien työntekijöidensä palkkauksesta ja ensimmäisen asteen seurakunnat tukevat uusien alkavien seurakuntien työtä.

Maaliskuun alussa Koben Raamattukoulun lukuvuosi päättyi ja samalla Apostolien tekojen luentoni siellä. Uudelle lukuvuodelle on ilmoittautunut mukavasti tulijoita. Huhtkuusta alkavat sitten vuoden kestävät Johanneksen evankeliumin luentoni siellä.

Kokonaiskirkon työn tukemiseksi olemme valmistamassa myös Länsi-Japanin ev.lut. kirkolle  Internet –koti­sivuja. Japanissahan ollaan Internetin hyödyntämisessä oltu vuoden pari Suomea jäljessä, mutta nyt sen käyttöaste on nousemassa kansainväliselle huipputasolle.

Nuorisotyö

Toukokuun lopulla saamme Suomesta kahdeksi viikoksi vieraaksemme Mikko goes to Heaven -bändin, jonka kanssa käymme kiertämässä kirkkomme eri seurakuntia. Jätämme kierroksen ja sen valmistelut esirukouksiinne.  Nuorisotyön voimistami­nen on eräs kirkon lähiajan keskeisiä tavoitteita. Siihen liittyen kesällä on täältä tulossa myös Suomeen ryhmä nuoria osallistumaan Nuorten Kesään Ryttylään.

Nishinomiyassa nuorisotyöhön on kuluneen lukuvuoden (huhtikuu 2000 -maaliskuu 2001) aikana antanut merkittävän panoksensa teologian ylioppilas Shigeru Okazaki ja hänen vaimonsa. Hänen jaksonsa Nishinomiyassa päättyy nyt ja nuorisotyöstä tulee vastaamaan Kana Yasuhara yhteistyössä alueen muiden seurakuntien kanssa. Aossa olemme aloittaneet yhteisen projektin naapuriseurakuntamme Yashiron kirkon kanssa keskikoululasten ja lukiolaisten tavoittamiseksi. Oma lukiolaisten ja opiskelijoiden englannin ryhmä on puolestaan kasvanut nyt jo viiden hengen ryhmäksi.

Kokouksia

Esirukousten alle haluaisin jättää myös 22.4. Aossa pidettävän evankelioimis- ja syventämispäivän tilaisuudet, joihin on tulossa pääpuhujaksi kirkkomme presidentti Kenjiro Adachi.

Kesäkuun 4. Aon kirkolla pidettävään rovastikun­nalliseen naisten­päi­vään odo­tamme hiu­kan alle sataa osanottajaa alueen 12 seurakunnasta. Pääpuhujaksi on lupautunut tunnettu julistaja ja teologisen seminaarin rehtori Kishi Tokiosta. Kaiken kaikkiaan kevät tulee olemaan täynnä työtä ja toimintaa.

Lea jatkaa

"Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni...Ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle." (Ps. 139:23, 24)

Päivittäin tulee tutkistella omaa sydämensä asennetta. Paras tapa on rukoillen tutkia Jumalan Sanaa. Tässä ajassa meillä on niin paljon erilaisia toimintoja, virikkeitä ja kiireitä, jotka voivat täyttää koko päivämme. En usko, että kukaan haluaisi ehdoin tahdoin kulkea väärää elämän tietä. Kuitenkin suurin osa ihmisistä täyttää elämänsä kaikella muulla paitsi ei etsi Jumalan kasvoja ja Hänen tahtoaan. Kaikkivaltias Jumala etsii meitä löytääkseen meidät. Hänen halunsa on pelastaa meidät synnin- ja kuoleman vallasta. Älä pakene Herraa!

Talven selkä on taittumassa Japanissakin. Viikko sitten satoi lunta, mutta tänään on jo lämmin kevätsää. Huomiseksi on luvattu jopa 18 astetta lämmintä. Luumupuun valkeat kukat puun mustaa runkoa vasten ovat kauniit. Lehdet puu saa vasta, kun kukat ovat varisseet pois.

Aon kirkon Raamattu- ja rukouspiiri keskiviikkoisin on ollut hyvin antoisa. Olemme tutkineet Apostolien tekoja. Alkuseurakunnan koettelemukset voimakkaan evankelioimistyön keskellä puhuttelevat. Sana jakaa ihmisiä. On niitä, jotka ottavat Sanan vastaan ja niitä, jotka eivät välitä. On myös niitä, jotka raahaavat Paavalin ja kumppanit milloin kaupungin torille ruoskittavaksi tai panevat vankityrmään kahleisiin. Mutta Jumalan sana etenee. Herran omat eivät vaikene. He julistavat rohkeasti ristiinnaulittua - ja ylösnousutta Jeesusta. Tätä rohkeutta me Aon kirkolla rukoilemme itsellemme, jotta Sana saisi levitä täällä saarnattuna Sanana  ja Pyhä Henki voisi siihen yhtyä, rukoilkaa meille Jumalan tahdon mukaista ja tottelevaista mieltä.

Uusi Tie lehdestä luitte mielenterveysryhmämme  toiminnasta. On ollut ilo saada olla auttamassa ihmisiä heidän murheissaan. Ryhmä toimii joka torstai klo 13-17 kirkollamme.

Nishinomiyassa pidetään mini­myyjäiset 12.5.,  joihin pyrimme valmistamaan myytävää. Lähinnä on leivonnaisia ja muuta syötävää. Yritämme myyjäisillä saada Nishinomiyan työpistettä tutuksi mahdollisimman monille.

Nishinomiyan pohjoisosassa aloittaa huhtikuussa  uudessa kodissaan  rouva Koono evankelioimistyön. Raili Hiironniemi auttaa häntä kerran viikossa pitämällä englanninryhmää. Rouva Koono vastaavasti auttaa Railia omilla lahjoillaan kirkon toiminnassa. Itse aloitan rouva Koonon kotona  uuden leivontapiirin. Näin saamme kutsutuksi uusia ihmisiä Sanan kuuloon.

Hyogon läänin Kehitysvammakeskuksessa pitämäni kokkikerhon lopetan tähän maaliskuuhun. Eilen olin viimeisen kerran. Kokkikerhon ystävät eivät oikein ymmärtäneet, että kerho oli viimeinen. He hyvin avoimesti osoittavat tunteitaan. Ovat herkkiä. Pyytävät anteeksi nopeasti. He ovat "todellisia " ihmisiä. Heidän kanssaan oli hyvä työskennellä.

Päivittäin olemme rukouksessa saman Herran edessä, Te ja me. Omia lapsia on ikävä. Myös kaikkia Teitä rakkaita on ikävä.  Elämä näyttää olevan jatkuvaa jäähyväistä, mutta on myös iloisia tapaamista.  

Teitä kaikkia kiitollisuudella muistaen

 

Jorma ja Lea Pihkala

 

PS.   Taloudellisen tuen työllemme voi kanavoida Akaan, Pyynikin, Langinkosken, Anjalankosken ja Hausjärven seurakuntien kautta tai Hämeen, Helsingin, Etelä-Saimaan, Pohjois-Savon tai Kymenlaakson Kansanlähetyspiirien kautta. Jos et asu millään näistä alueista, käytä Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetyksen tiliä. Alla piirien yhteys ja tilitiedot:

 

 
 • Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys:
  EKOP 562009-440065
  Raatimiehenk. 13,
  53100 Lappeenranta
  puh. 05-453 0225,
 • Hämeen Ev.lut.Kansanlähetys:
  TSOP 573008-245702
  Hämeenpuisto 41,
  33200 Tampere,
  puh. 03-212 0778,
 • Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys:
  Leonia 800010-1558247
  Karjalankatu 2 A 6,
  00520 Helsinki,
  puh. 09-877 0060,
 • Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys:
  OP 575001-249888
  Torvitie 3,
  45130 Kouvola,
  puh. 05-311 7193,
 • Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys:
  Merita 107830-201938
  Tulliportink. 26,
  70100 Kuopio
  puh. 017-262 2082