Ao 1.4.2000

Ystäväkirje 2/2000

Jorma ja Lea Pihkala

     1050-2 Shimojo,

     Ao-cho, Ono-shi
    675-1358 Japan

    

     Puh. +81-794-66-4752

 

Pääsiäisiloa teille, rakkaat ystävät!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovien ollessa lukittuina Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: Rauha teille!"  Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso käsiäni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskova."  Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"  Jeesus sanoi hänelle: "Sen johdosta, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!" (Joh. 20:26-29)

 

Ylösnousemuksen tosiasia ja ylösnousemususko

 

Kristillinen usko seisoo tai kaatuu Jeesuksen Kristuksen ruumiillisen ylösnousemisen mukana. Ellei Jeesus noussut haudasta, on uskomme turhaa ja itse asiassa uskovat kristityt ovat maailman surkuteltavimpia olentoja - niin kuin Paavali asian ilmaisee. Kristillistä uskoa ei kykene pitämään yllä se, että pitäydytään ylösnousemususkoon, vaikkei ylösnousemuksen tosiasiaa  olisikaan.

 

Tänä päivänä on tosin muodikasta puhua uskosta, joka ei tarvitse mitään perusteita, ikään kuin usko kykenisi luomaan tyhjästä kohteensa. On tietysti lukemattomia tapoja kuvitella sellaista, mikä ei ole totta ja jopa uskoa näihin harhakuvitelmiinsa, mutta mistään sellaisesta ei kristillisessä uskossa voi eikä saa olla kysymys. Kristillinen usko ei synnytä uskon kohdetta ylösnoussutta Herraa, vaan ylösnoussut, ja siksi myös läsnä oleva, elävä Herra herättää jopa epäuskoisissakin sydämissä uskon.

 

Herra tuo epäuskoiselle mahdollisuuden uskoa

 

Pääsiäisen tapahtumat kertovat selkeääkin selkeämmin, että ensimmäiset Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen epäilijät ja sen jopa epäuskossa torjuvat olivat Hänen omat opetuslapsensa. Herra joutui siksi useasti ja eri tavoin, toisistaan poikkeavissa olosuhteissa, osoittamaan heille, että Hän eli ja että Hänen ylösnousemuksensa oli niin konkreettinen, että Häntä ei vain nähty, vaan Häntä voi koskea, Hän viritteli tulen ja tarjoili uudessa ylösnousemusruumiissaan, Hän söi omiensa kanssa ja he saattoivat käydä pitkiäkin keskusteluja Hänen kanssaan.

 

Ylösnousemuksen tosiasia ja Ylösnousseen Herran toiminta herätti lopulta opetuslapsissa uskon - jopa kuolemaa uhmaavan uskon, mutta se oli Herran toiminnan tulos. Evankeliumit on kirjoitettu meitä varten juuri siksi, että niiden totuudellinen ja vastaansanomaton todistusaineisto saisi meidät vakuuttuneeksi Ylösnousseen läsnäolosta ja sellaiseen yhteyteen elävän Herran kautta, että Hänen elämänsä synnyttää meissä uuden elämän.

 

Kuolema ja opit kuoleman jälkeisyydestä

 

Kuoleman ongelmaan ei ole mitään muuta todellista ratkaisua kuin se, että aidosti kuollut ihminen, jonka kuolema on myös toteen näytetty ja kestänyt riittävän kauan, jotta epäilyt valekuolleena olemisesta voidaan torjua, nousee ruumiillisesti ylös eikä koskaan sen jälkeen enää kuole. Mikään opetus kuolemanjälkeisyydestä ei nimittäin poista itse kuolemaa. Eikä ilman kuolleista nousemista sitä paitsi ole mitään varmuutta siitä, että mitään kuoleman jälkeisyyttä on edes olemassa puhumattakaan siitä, että voitaisiin tietää kuolemanjälkeisyyden luonteesta mitään. Mitkään rajakokemukset tai ruumiista poistumiskokemukset eivät nimittäin anna mitään uskottavaa ratakisua itse kuoleman kysymykseen. Ainoastaan Jeesuksen ruumiillinen ylösnouseminen tuo vastauksen kuoleman tosiasian edessä. Siksi vain Ylösnousseen opetus kuoleman jälkeisyydestä ja iankaikkisuuden luonteesta voidaan ottaa vakavasti.

 

Sielun ja ruumiin pelastus

 

Tänä päivänä on tosin niitäkin, jotka ajattelevat, että Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus on epäolennainen asia. Eikö sielun pelastuminen ole pääasia. Eräs japanilainen pastori kertoi, että hän oli pappina ollessaankin vuosikaudet sivuuttanut ruumiin ylösnousemuksen ihmeellisen sanoman siitä syystä, että hän oli lukenut Raamattua japanilaisen buddhalais‑väritteisen ajattelun 'silmälasein' ja tiedostamattaan tulkinnut Raamatun kirjaimellisen ylösnousemusopetuksen jollakin lailla kuvaannolliseksi ‑ mikä vaara on käsittääkseni suuri myös suomalaisella kristityllä.  Hän kertoi, että hänen silmänsä avautuivat vasta sitten, kun hänen seurakuntansa oli rakentamassa hautakammiota.  Hän joutui kysymään itseltään perustavaa laatua olevan kysymyksen:

"Mikä tehtävä hautakammiolla oikein on?" Ja vasta silloin hänelle selvisi: 'Mutta näistä tuhkistahan nousevat uudet ylösnousemusruumiit, joten hauta on pyhä paikka, se on ruumiin osalta Jeesuksen toisen tulon odotushuone, taivaan eteiskammio, josta vie tie eteenpäin täydelliseen ja loppuun saatettuun pelastukseen.'

 

Jumala on Jeesuksen ristinkuoleman ja kuolleista nousemisen kautta valmistanut meille ei vain syntien anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää, joka alkaa jo täällä ajassa, vaan myös ruumiin lunastuksen tai niin kuin yhtä hyvin voisimme sanoa ruumiin pelastuksen. Juuri se ruumis, joka kaikessa raihnaisuudessaan on nyt yllämme, on maaksi muututtuaan nouseva ylös (tai Jeesuksen paluun yhteydessä muuttuva) iankaikkiseksi uudeksi ruumiiksi, joka on oleva sitten myös pelastuneen sielun iankaikkinen asunto. Herra on valmistanut meille sekä sielun että ruumiin pelastuksen ja, kun ne molemmat ovat tulleet yhdeksi, olemme ehjiä, kokonaisia ja kokonaan pelastettuja.

 

Usko kirjoitetun sanan perusteella

 

Jos haluat päästä uskomaan ylösnousseeseen Kristukseen, käy tutkimaan Uuden Testamentin sanaa avoimin ja ennakkoluulottomin mielin. Herra on mahdollista edelleen kohdata, koska Hän puhuu omalle tunnollesi Sanansa kautta. Häneltä on mahdollista saada todisteet siitä, että Sinäkin saat syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän Hänen yhteydessään - aina lopullista ruumiin ylösnousemusta myöden.

 

Jos Sinulla on aitoja vaikeuksia uskoa ylösnousseeseen Jeesukseen, niin muista, että Jeesus ei jättänyt Tuomasta epäilyjensä, epäuskonsa ja ahdistustensa keskelle. Herra tiesi ja näki Tuomaan ajatukset ja niiden syvimmät syyt. Jeesus vastasi niihin näyttämällä ylösnousemusruumiinsa haavojen jälkiä. Niissä Tuomas näki suunnattomasti enemmän kuin vain silmiä tyydyttävän todisteen siitä, että ilmestynyt Herra oli sama, jonka hän oli nähnyt lyötävän ristille. Hän näki niissä todisteen Jeesuksen käsittämättömän syvästä rakkaudesta häntä pelkuria, epäuskoista ja syntistä miestä kohtaan. Jeesuksen haavat olivat hänen syntiensä tähden lyödyt. Ylösnousemuksen tosiasia julisti Tuomakselle: "Sinun tähtesi tämän tein. Velkasi on maksettu. Syntisi on lopullisesti sovitettu. Sinä saat kaiken anteeksi."

 

Ylösnousseen Jeesuksen haavojen todistuksen perusteella saan julkistaa Sinulle, joka tunnet oman syntisi: "Herran haavoissa on Sinun syntisi annettu anteeksi!" Käy Herran rauhaan. Armahdettuna saat sitten julistaa muillekin armoa sen Herran valtuuttamana, joka on Sinunkin Herrasi ja Sinunkin Jumalasi.


 

Hallintokuvioita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutto Aon seurakun-

taan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taivaan tie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julistustyötä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lean työkuvioita

 

Sinikka Pihkala

 

Perhekuvioita

 

 

 

 

 

 

 

Uusia nimikko-

seurakuntia

 

 

 

 

 

Rukousaiheita:

 

 

 

 

 

Kiitosaiheita:

Kuluneet helmi- ja maaliskuu ovat olleet poikkeuksellisen työntäyteisiä. Pieni Nishinomiyan työpisteemme (5 jäsentä) päätti vuosikokouksessaan lähteä hakemaan Länsi-Japanin ev.lut. kirkon seurakuntajäsenyyttä. Valitsimme seurakuntaneuvoston. Yhdeksän muissa kirkon seurakunnissa kirjoilla ollutta päätti siirtää kirjansa Nishinomiyaan. Ensi vuoden kirkon vuosikokoukseen mennessä tavoitteen pitäisi olla saavutettu.

 

Tämän vuoden kirkon vuosikokous pidettiin perinteiseen tapaan maaliskuun lopulla Okayaman läänissä. Toista sataa edustajaa eri seurakunnista oli paikalla todistamassa pappisvihkimystä, joka omalta osaltaan antoi toivoa kirkon kipeimpään käytännön ongelmaan eli työntekijäpulaan. Kirkon uudeksi presidentiksi valittiin Kenjiro Adachi Izumon seurakunnasta. Hän tarvitsee vaativassa tehtävässään paljon esirukousta.

 

Tokiossa kävin edustamassa Kansanlähetystä JEMA:n (Japan Evangelical Missionary Association) vuosikokouksessa ja osallistumassa lähetysjohtajien seminaariin. Lähetyksemme retriitti ja vuosikokous pidettiin puolestaan Jasukossa (Japanin suomalaisella koululla) Seppo Väisäsen kenttävierailun merkeissä. Sitä varten taas oli saatava kirjanpito valmiiksi.

 

 

Näissä hallinnollisissa kokouksissa oli esillä yhtenä meidän kannaltamme tärkeänä asiana Länsi-Japanin ev.lut. kirkon pyyntö saada minut ja Lea työhön Aon seurakuntaan Koben länsipuolelle. Samalla meidän vastuullemme jäi kuitenkin myös Nishinomiyan työ. Ratkaisu oli sikäli erikoinen, että Aon seurakunta on jo lähes 40 vuotta vanha ja siihen kuuluu noin 130 jäsentä. Se on taloudellisesti itsekannattava seurakunta, johon normaalisti sijoitettaisiin kansallinen pastori, jos sellainen vain olisi jostain löytynyt tähän saumaan. Työntekijäpula Japanin protestanttisissa kirkoissa on kipeä ja sodan jälkeen uskoon tulleiden pastorien siirtyessä eläkkeelle ongelma on pahenemaan päin. Näin vanhempia, riittävän kielitaidon omaavia lähettejä on lähes pakko sijoittaa seurakuntien hoitoon. Normaalisti lähetit ovat toimineet täällä nimen omaan uusien seurakuntien istuttamisessa.

 

Näin ollen muutimme 29.3. asumaan 1992 valmistuneen isohkon Aon kirkon toiseen kerrokseen varsin ahtaista oloista Nishinomiyasta. Matka näiden kahden seurakunnan välillä kestää autolla noin puolitoista tuntia. Käymme Lean kanssa yhden päivän viikossa Nishinomiyassa ja lisäksi kerran pari kuussa pitämässä jumalanpalveluksen siellä iltapäivällä Aon jumalanplveluksen jälkeen. Nishinomiyassa aloittaa sunnuntaisin harjoittelijana Shigeru Okazaki niminen teologisessa seminaarissa opiskelunsa aloittava nuori mies.

 

Uusi osoitteemme on:

Jorma ja Lea Pihkala

1050-2 Shimojo

Ao-cho, Ono-shi
675-1358 Japan

Puh. +81-794-66-4752

 

 

Vuosi Nishinomiyan seurakunnassa alkoi surullisissa merkeissä, kun keuhkosyövän vuoksi jouluna sairaalaan joutunut Kitaroo Oomichi (86) sai kutsun Herran luo 9.2. Japanilaiseen tapaan hautajaiset pidettiin parin päivän kuluttua ja pienen pieni kokoustilamme, johon istumaan mahtuu korkeintaan 30 henkeä, pullisteli yli 100 hautajaisvieraan seistessä sisällä ja osin ulkona. Hautajaisia leimasi ilo ja kiitollisuus kyyneltenkin keskellä, sillä isoisä Oomichi sai nukkua pois Herran rauha sydämessään rakkaittensa ympäröimänä. Viime hetkillään hän sai ikään kuin katsella rajan tuolle puolelle rakkaan Vapahtajan suuntaan. Kitaroo Oomichi oli yksi kaikkein uskollisimpia jumalanpalveluksissa kävijöitä. Hänelle oli tärkeää joka sunnuntai varmistua sen Herran rakkaudesta, joka hänenkin syntiensä tähden oli vuodattanut kalliin sovintoverensä Golgatan ristillä.

 

Helmikuun lopulla sain tilaisuuden käydä saarnaamassa Yonagon kirkossa Japanin meren rannalla, kun radiopastori Ariki oli puolestaan vierilulla Nishinomiyassa. Oli ilo nähdä tämä elävä, toimiva ja Herraa ylistävä seurakunta. Varsinkin sen pyhäkoulutyö oli rohkaisevaa, sillä lasten määrä oli selvästi kasvussa täällä, missä lapsityö kokonaisuutena ottaen on muuttunut vaikeaksi.

 

Maaliskuun alussa pidin Koben luterilaisen raamattukoulun kahden päivän lyhytkurssin luennot aiheesta "Harhat Galatalaiskirjeen valossa". Luentomonisteet taitoin myös Nishinomiyan seurakunnan kotisivuille. Huhti - heinäkuussa edessäni on viikoittainen luentosarja Johanneksen evankeliumista teologisen seminaarin puolella ja syksystä kahden lukukauden luentosarja Apostolien teoista raamattukoulun puolella.

 

Lean työkuviot ovat myös tiivistyneet. Ruokapiirejä hän on pitänyt jo neljässä eri paikassa - ja iloksemme olemme saaneet nähdä, että juuri niiden kautta kirkkoon tulee eniten uusia ihmisiä. Toinen mielenkiintoinen diakoninen projekti on ollut "myssyevankeliointi". Lea on neulonut pipoja ja myssyjä mm maanjäristyksen jälkeen elämänuskonsa menettäneille miehille. Palaute on ollut yllättävää: "Kuinka joku vielä välittää meistä?" Myssyevankeliointi on poikinut myös neuleryhmän Nishinomiyan seurakuntaan.

 

Mielenterveystyöpajalla ja kehitysvammaisten luona hän on myös käynyt. Aon seurakunta muodostaa myös melkoisen haasteen mielenterveys- ja vammaistyöhön, sillä seurakuntalaisista on melkoinen määrä jollain tavalla vammaisia. Lean terveys tarvitsee myös esirukousta, sillä ensi kertaa elämässään hän on joutunut syömään pitempään antibiootteja. 

 

Iloitsemme siitä, että olemme saaneet entisten tukijoidemme lisäksi Akaan seurakunnasta uuden nimikkoseurakunnan. Pohjois-Savon Kansanlähetyskin on tullut mukaan omalla osuudellaan. Olemme kiitollisia kaikista teistä entisistä ja uusista ystävistä, jotka kannatte meitä esirukouksin ja uhrein. Sähköpostiviestit, kortit, kirjeet ja paketit ovat myös usein tuoneet viestejä uskollisesta rakkaudestanne. Kiitos!

 

 

* Aon ja Nishi-nomiyan seurakunnat

* Shigeru Okazakin harjoittelu

* Länsi-Japanin ev.lut. kirkon uusi presidentti Adachi

* Kipeä työntekijätarve - opiskelijoita teologiseen seminaariin

* Lean ja lastemme terveys

 

* 12.3. kastettu uusi seurakuntalainen Aossa

* Nishinomiyan srk:n uudet jäsenet

* Uudet kävijät ruokapiireissä

* Ystävien tuki lastemme elämässä

 

Herran siunaamaa kevätaikaa Sinulle ja kaikille läheisillesi!

Jorma ja Lea Pihkala


 

PS.   Taloudellisen tuen työllemme voi kanavoida Akaan, Pyynikin, Langinkosken, Anjalankosken ja Hausjärven seurakuntien kautta tai Hämeen, Helsingin, Etelä-Saimaan, Pohjois-Savon tai Kymenlaakson Kansanlähetyspiirien kautta. Jos et asu millään näistä alueista, käytä Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetyksen tiliä. Alla piirien yhteys ja tilitiedot:

 

Etelä-Saimaan Ev.lut. Kansanlähetys:

EKOP 562009-440065 

Raatimiehenk. 13, 53100 Lappeenranta

puh. 05-453 0225,

 

Hämeen Ev.lut.Kansanlähetys:

TSOP 573008-245702  

Hämeenpuisto 41, 33200 Tampere,

puh. 03-212 0778,

Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys:

Leonia 800010-1558247 

Karjalankatu 2 A 6, 00520 Helsinki,

puh. 09-148 6655,

 

Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys:

OP 575001-249888 

Torvitie 3, 45130 Kouvola,

puh. 05-311 7193,

Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys:

Merita 107830-201938

Tulliportink. 26, 70100 Kuopio

puh. 017-262 2082